Sensor data / Processing + Kinect

kinectSensorData
Utilisation dans Processing des données Kinect.

Sources:
kinectSensorData.pde / Processing 3.0.1  + Librairie Kinect4WinSDK / Kinect v1 modèle 1414 / KinectSDK v1.8

import kinect4WinSDK.Kinect;
import kinect4WinSDK.SkeletonData;
 
Kinect kinect;
ArrayList <SkeletonData> bodies;
 
void setup(){
 size(640, 480);
 background(0);
 kinect = new Kinect(this);
 smooth();
 bodies = new ArrayList<SkeletonData>();
}
 
void draw(){
 background(0);
 // Affichage de la vidéo Kinect
 image(kinect.GetImage(), 0, 0, width, height);
 
 // Affichage de la profondeur Kinect
 //image(kinect.GetDepth(), 0, 0, width, height);
 
 // Affichage du mask Kinect
 //image(kinect.GetMask(), 0, 0, width, height);
 
 // Affichage du squelette
 /**/for (int i=0; i<bodies.size (); i++){
  drawSkeleton(bodies.get(i));
 }
 
 // Affichage de la position
 /*for (int i=0; i<bodies.size (); i++){
  drawPosition(bodies.get(i));
 }*/
}
 
void drawPosition(SkeletonData _s){
 noStroke();
 fill(0, 100, 255);
 String s1 = str(_s.dwTrackingID);
 text(s1, _s.position.x*width, _s.position.y*height);
}
 
void drawSkeleton(SkeletonData _s){
 // Corps
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HEAD, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SHOULDER_CENTER);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SHOULDER_CENTER, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SHOULDER_LEFT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SHOULDER_CENTER, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SHOULDER_RIGHT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SHOULDER_CENTER, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SPINE);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SHOULDER_LEFT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SPINE);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SHOULDER_RIGHT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SPINE);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SPINE, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HIP_CENTER);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HIP_CENTER, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HIP_LEFT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HIP_CENTER, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HIP_RIGHT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HIP_LEFT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HIP_RIGHT);
 
 // Bras gauche
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SHOULDER_LEFT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_ELBOW_LEFT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_ELBOW_LEFT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_WRIST_LEFT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_WRIST_LEFT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HAND_LEFT);
 
 // Bras droit
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_SHOULDER_RIGHT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_ELBOW_RIGHT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_ELBOW_RIGHT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_WRIST_RIGHT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_WRIST_RIGHT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HAND_RIGHT);
 
 // Jambe gauche
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HIP_LEFT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_KNEE_LEFT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_KNEE_LEFT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_ANKLE_LEFT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_ANKLE_LEFT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_FOOT_LEFT);
 
 // Jambe droite
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_HIP_RIGHT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_KNEE_RIGHT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_KNEE_RIGHT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_ANKLE_RIGHT);
 DrawBone(_s, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_ANKLE_RIGHT, Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_FOOT_RIGHT);
}
 
void DrawBone(SkeletonData _s, int _j1, int _j2){
 noFill();
 stroke(255, 255, 0);
 if (_s.skeletonPositionTrackingState[_j1] != Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_NOT_TRACKED && _s.skeletonPositionTrackingState[_j2] != Kinect.NUI_SKELETON_POSITION_NOT_TRACKED) {
  line(_s.skeletonPositions[_j1].x*width, _s.skeletonPositions[_j1].y*height, _s.skeletonPositions[_j2].x*width, _s.skeletonPositions[_j2].y*height);
 }
}
 
void appearEvent(SkeletonData _s){
 if (_s.trackingState == Kinect.NUI_SKELETON_NOT_TRACKED){
  return;
 }
 synchronized(bodies){
  bodies.add(_s);
 }
}
 
void disappearEvent(SkeletonData _s){
 synchronized(bodies){
  for (int i=bodies.size()-1; i>=0; i--){
   if (_s.dwTrackingID == bodies.get(i).dwTrackingID){
    bodies.remove(i);
   }
  }
 }
}
 
void moveEvent(SkeletonData _b, SkeletonData _a){
 if (_a.trackingState == Kinect.NUI_SKELETON_NOT_TRACKED) {
  return;
 }
 synchronized(bodies){
  for (int i=bodies.size()-1; i>=0; i--){
   if (_b.dwTrackingID == bodies.get(i).dwTrackingID){
    bodies.get(i).copy(_a);
    break;
   }
  }
 }
}